top of page
person digitala möten.png

Vi utformar digitala konferenser och workshops som skapar lärande och engagerar deltagare. Att formge utifrån delaktighet, samskapande och lärande innebär både aktiva val av tekniska plattformar och formgivning av processer utifrån deltagarperspektivet och mötets mål. Vi stödjer möten med systemiska  och grafiska faciliteringsmetoder med visuella plattformar till hjälp som MIRO, Menti, MIBO, Gather, Padlet mfl. Vi brinner för att skapa förutsättningar för kreativa och lärande i samarbeten mellan och inom organisationer och grupper, både i digitala och fysiska möten. Ledningsmetoderna kommer från systemisk processledning och graphic facilitation eller också kallas visuell facilitering där visuella mallar eller landskap utformas för att ta vara på stödja gruppers erfarenheter och skapa goda samtal och med hög delaktighet och involvering. 1. Leda och planera mötet eller digitala konferensen.

2. Processstöd i förberedelser och planering av mötet som ni leder. Vid behov utforma visuella digitala verktyg för mötet.
 
3. Tekniskt stöd och zoomvärd som säkrar att det tekniska fungerar och att ni väljer rätt digital plats.

Jag kan hjälpa dig på tre olika sätt

MEDSKAPANDE MÖTEN

maria.richter.simsek
@gmail.com

telefon
0709411881

till_hemsida_förändringslogik.jpg

" Maria har hjälpt oss att ta fram ett digitalt alternativ till Region Kronobergs interna utbildningsserie Gröna tråden. I och med att utbildningen är interaktiv och har visuellt utformade processverktyg har vi kunnat genomföra Gröna tråden utbildningen på ett inkluderande och kreativt sätt. De visuella landskap som vi kan använda idag i det digitala rummet MIRO är både inspirerande och stödjer dialog.

Maria har också gjort ett 20 - tal illustrationer av modeller och symboler som stärker förståelsen för våra arbetssätt samt påminner om att det regionala utvecklingsarbetet ska vara inkluderande och hållbart. Vi är mycket nöjda.”

Elsa Andermann - Verksamhetsutvecklare
Regional utveckling, Region Kronoberg

OMFORMA UTBILDNING
TILL DIGITAL & VISUELL I SKYPE OCH MIRO

Målgrupper själakoret bild.png

" Vi är sjukt nöjda med att ha fått äran att jobba med dig!

Det har varit så fantastiskt givande och vi hoppas det blir möjlighet för dig att framöver gästspela mer med oss.”

Martin Eneborg - Ansvarig för bostadssociala gruppen
Växjöbostäder

Skärmavbild 2021-04-05 kl. 13.37.42.png

"Varmt tack för ett proffsigt arbete med vårt Åsnenmöte. Det har varit ett nöje att få samarbeta med dig. 

Jag tycker att samarbetet har fungerat väldigt bra, du har ett lugn och en tydlighet som skapar trygghet i uppdraget för mig som beställare."

Karin Nilsson, ProjektledareDestination Småland 

”Grafisk facilitering och processtöd av Maria har hjälpt oss att tänka mer kreativt i vårt projekt och ökat vårt intresse för nya arbetssätt.

 

Att vila ögonen på en illustration eller i samtalet utgå ifrån en form har hjälpt oss både i metodutveckling och ökad inkludering och interaktivitet med deltagarna i projektet.

 

Marias lekfulla formspråk har hjälpt den innovativa och kreativa processen vid våra genomförda aktiviteter.

 

Marias lyhörda arbetssätt gör det enkelt att samarbeta, då hon är öppen för att både ta och ge konstruktiv feedback för att vi gemensamt ska nå så långt som möjligt tillsammans.”


Jennie Johannisson, utvecklingsledare, Social Resurs Göteborg Stad. 

PROCESSLEDNING & DIGITAL FACILITERING FÖR INVOLVERING

PROCESSSTÖD MED GRAFISK FACILITERING FÖR SOCIAL INNOVATION

Socialt innovationslabb är ett pågående ESF - projekt för jämlik stad och hållbart arbetsliv. Det innebär att Göteborgs Stad genomför och testar metoder för innovation i fyra pilotförvaltningar för att integrera jämlikhet i ledning, uppföljning och HR-arbete.
 

Som underkonsult till Sweco stödjer jag projektledningen i utformning av digitala workshops och samtal mellan  40 -50 deltagare med hjälp av grafisk facilitering för olika förvaltningar.  Workshoparna leds av projektgruppen och min roll är att stödja det visuella och tekniska utformandet i digitala whiteboard verktyget MIRO.

MIRO görs tillgänglig för alla deltagare som aktiveras i skrivande, dialog och samarbete. MIRO -boardens innehåll har samskapas under workshopen och blir sedan en utgångspunkt för analys och uppföljning och skickas som PDF för vidare arbete.   

 

Workshop Destination Åsnen - för deltaga

"Varmt tack för ett proffsigt arbete med vårt Åsnenmöte. Det har varit ett nöje att få samarbeta med dig. 

Jag tycker att samarbetet har fungerat väldigt bra, du har ett lugn och en tydlighet som skapar trygghet i uppdraget för mig som beställare."

Karin Nilsson, ProjektledareDestination Småland 

ZOOMVÄRD och TEKNISKT FACILITERING I ZOOM

I Konferensen Destination Åsnen deltog ca 40 deltagare i workshops, lärande och paneldebatt. Målgrupper var näringsverksamheten inom Destination Åsnen och konferensen arrangerades av Destination Småland som stödjer destinationsutvecklings hos besöksnäringen i Kronoberg och Småland.

Värdorganisationen och workshopledare fick stöd i att omforma fysisk planerade konferensen till digitalt möte och välja plattformar för workshoparna. Vi var också värd för Zoom och ansvarade för de tekniska delarna så som gruppindelning, skärmdelning, spotlights mm.  Deltagarna erbjöds också ett träningstillfälle innan mötet till de två olika plattformarna som användes Zoom och Google slides. 

bottom of page