Illustratör

Bilder kan hjälpa oss förstå varandra, världen och oss själva. Illustrationer är en bra utgångspunkt för samtal och stärker spridning och implementering av metoder och strategier. Illustrationer av mål, strategier eller värdegrund gör att fler kan blir delaktiga. 

Jag hjälper kommuner, regioner, projekt att förtydliga sin kommunikation med hjälp av bilder. Jag tecknar också för tidskrifter och förlag. Att vara normkritisk och normkreativ i bilder är viktigt för inkludering och igenkänning. 

Jag tecknar digitalt på iPad med apple-penna i program som Procreate. För hand målar jag träna med Gouache, Pan Pastel och ritar med Copic och flytande bläck.  

SENASTE UPPDRAGEN OCH KUNDERNA

 65% av oss lär visuellt När vi kompletterar text och tal med bild stärks både förståelse och komplexitet

 © 2019 by Maria Richter Simsek

maria.richter.simsek@gmail.com
telefon: 0709411881

Original.png