top of page
Untitled_Artwork%2028_edited.jpg

Illustration & infografik

Bilder kan hjälpa oss förstå varandra, världen och oss själva. Illustrationer är en bra utgångspunkt för samtal och för strategiskt arbetet. Visualiseringar av mål, strategier eller värdegrund gör att fler kan blir delaktiga. 65% av oss lär visuellt och när vi kompletterar text och tal med bild stärks förståelse. Jag hjälper kommuner, regioner och projekt att förtydliga sin kommunikation med hjälp av bilder inom områden som är svåra eller komplexa. Att tillsammans med uppdragsgivare titta på vilka normer som dominerar och som inte ska reproduceras visuellt, är en viktigt del i det förberedande arbetet.  

Teknikerna kan både vara är digitala och analoga, så som på papper med gouache, flytande bäck och tusch eller digital illustration på iPad.
(Illustration till vänster är gjort för teatergruppen Banditsagors konferens om barnkultur och digital scenkonst). 

Bygdegårdarnas demokratiplanscher.PNG

Demokratin fyllde nyligen 100 år och Bygdegårdarnas Riksförbund ville sprida information om sin roll med affischutställningen  "Bygdegårdarna samlar Sverige! De fyra affischerna kompletterades med texter som beskriver bygdegårdsrörelsens historia och roll idag med utgångspunkt i demokratiutvecklingen.  Riksförbundets grafiska profil och färger användes och alla planscherna skulle kunna visas var för sig och samtidigt hänga ihop och uppmuntra till fortsatt läsning. Alla  ca 1400 bygdegårsföreningarna i Sverige har möjlighet att beställa dem på följande länk för att göra en egen utställning i sin bygd.  

Exempel på illustration:
Bygdegårdarnas Riksförbund

Digitlyftet är ett projekt inom Region Kronoberg för att stärka hälso- och sjukvård i den digitala omställningen. Projektet bestod av flera delar och grupper som ville kommunicera sina intiativ gemensamt internt. I det förberedande arbetet ingick att stödja gruppen att konkretisera vilka intiativ och erbjudande som var relevanta att kommunicera till målgruppen. 

Exempel på illustration och infografik:
Region Kronoberg 

Richpicture Digitalisering.png

Linnéuniversitetet vill synliggöra och skapa en samlingsplats för karriärrelaterad service och aktiviteter för sina studenterna, så som karriärvägledning, mentorskapspogram och alumniverksamhet. Att ta fram en animerad kommunikationsfilm var endel i att stärka samarbetet mellan olika avdelningar och tydliggöra det gemensamma erbjudande till målgruppen. I nära samarbete med kommunikatör, varumärkesstrateg och studie- och yrkesvägledning utvecklade jag filmens storyboard och illustrerade ca åttio bilder som sedan animerades av kommunikationsavdelningen. Kommunikationsvideon och flera av bilderna används på karriärcentrums webb och i informationsmaterial. 

Exempel på illustration och infografik:
Linnéuniversitetet 

LNU illustration webbsida.png

Göteborgs Stad driver Socialt Innovationslabb för att uppnå en för jämlik stad. Som underleverantör till Sweco stöttade jag projektledningsgruppen i arbetet med innovationslabbarna och bidrog även till graphic recording under labbarna. Nedan är en backdropp från en digital konferens där flera bilder från fyra olika mötesteckningar integreras till en digital scenbakgrund för att stärka minnet av tidigare samtal. 

Exempel på illustration och infografik:
Göteborgsstad 

backdrop jennie Göteborgsstad.jpg
_Backdrop_Slutred 3.png


Senaste Illustrationer

bottom of page