top of page
Untitled_Artwork%2028_edited.jpg

Illustration & infografik

Bilder hjälper oss förstå varandra, världen och oss själva bättre. Illustrationer är en bra utgångspunkt för samtal i strategiskt arbetet när vi arbetar med mål, visioner eller värdegrund. Det gör att fler kan blir delaktiga. Jag tecknar bilder åt kommuner, regioner och projekt som har behov av att förtydliga sin kommunikation inom områden som är utmanande att kommunicera eller innehållsmässigt komplexa. Att tillsammans med uppdragsgivare titta på målgrupp, kontext och normer är en viktigt del i det förberedande arbetet med en visualisering.  

Teknikerna kan både vara är digitala och analoga, så som på papper med gouache, flytande bäck och tusch eller digital illustration på iPad.
(Illustration till vänster är gjort för teatergruppen Banditsagors konferens om barnkultur och digital scenkonst). 

Forskare vid SLU, finansierade av Mistra gjorde en publikation med tolv forskningsartiklar inom miljökommunikation, Special Issue: Environmental Communication in Sustainability Transformations: Practices, concerns, new understandings, 2024. Jag fick uppdrag att göra en visuell reflektion kring artiklarna och även fem idéer som genomsyrade dem. Jag gjorde också en svartvit version som användes för att färglägga under lanseringen av publikationen. Du kan ta del av publikationen här.

Exempel på illustration för forskning:
Sveriges lantbruksuniversitet

slutversion med text.png

Verklighetslabbet är Region Kronobergs arena för användardriven innovation och tjänstedesign. Utmanardagen är Verklighetslabbets återkommande temadag som handlar om att utmana traditionella tankesätt, mötas över gränser och ta fram kreativiteten inom oss för att utveckla välfärden och samhället. 2023 års Utmanardag hade fokus på metoder för framtidscenarion.  Jag gjorde illustrationer till inbjudan och metodhandbok och mötestecknade under konferensen. Se bilden av det här.  

Exempel på illustration inför konferens:
Verklighetslabbet 

IMG_4584 2.HEIC
Untitled_Artwork 4.png

Digital Assembly är ett årligt event inom EU´s digitala agenda som samarrangeras mellan EU komissionen och ordförande landet varje år. 2023 var Sverige ordförande och arrangerade då samtal mellan olika parter och länder rörande digital utveckling och utmaningar i Europa. Jag var graphic recorder under de två dagarna. Förutom det gjorde jag också en bild av de forskare och företag som fanns representerade i Networking Village, en mötesplats för samtal om digitalisering (vänstra bilden). 

Exempel på illustration under mässa:
Regeringskansliet
& EU kommissionen
 

Networking_Village_Färdig.png

Demokratin fyllde nyligen 100 år och Bygdegårdarnas Riksförbund ville sprida information om sin roll med affischutställningen  "Bygdegårdarna samlar Sverige! De fyra affischerna kompletterades med texter som beskriver bygdegårdsrörelsens historia och roll idag med utgångspunkt i demokratiutvecklingen.  Riksförbundets grafiska profil och färger användes och alla planscherna skulle kunna visas var för sig och samtidigt hänga ihop och uppmuntra till fortsatt läsning. Alla  ca 1400 bygdegårsföreningarna i Sverige har möjlighet att beställa dem på följande länk för att göra en egen utställning i sin bygd.  

Exempel på illustration för utställning:
Bygdegårdarnas Riksförbund

Bygdegårdarnas demokratiplanscher.PNG

Digitlyftet är ett projekt inom Region Kronoberg för att stärka hälso- och sjukvård i den digitala omställningen. Projektet bestod av flera delar och grupper som ville kommunicera sina intiativ gemensamt internt. I det förberedande arbetet ingick att stödja gruppen att konkretisera vilka intiativ och erbjudande som var relevanta att kommunicera till målgruppen. 

Exempel på illustration för målbeskrivning:
Region Kronoberg 

Richpicture Digitalisering.png

Linnéuniversitetet vill synliggöra och skapa en samlingsplats för karriärrelaterad service och aktiviteter för sina studenterna, så som karriärvägledning, mentorskapspogram och alumniverksamhet. Att ta fram en animerad kommunikationsfilm var endel i att stärka samarbetet mellan olika avdelningar och tydliggöra det gemensamma erbjudande till målgruppen. I nära samarbete med kommunikatör, varumärkesstrateg och studie- och yrkesvägledning utvecklade jag filmens storyboard och illustrerade ca åttio bilder som sedan animerades av kommunikationsavdelningen. Kommunikationsvideon och flera av bilderna används på karriärcentrums webb och i informationsmaterial. 

Exempel på illustration och infografik:
Linnéuniversitetet 

LNU illustration webbsida.png

Göteborgs Stad driver Socialt Innovationslabb för att uppnå en för jämlik stad. Som underleverantör till Sweco stöttade jag projektledningsgruppen i arbetet med innovationslabbarna och bidrog även till graphic recording under labbarna. Nedan är en backdropp från en digital konferens där flera bilder från fyra olika mötesteckningar integreras till en digital scenbakgrund för att stärka minnet av tidigare samtal. Här kan du läsa uppdrag jag gjort för Göteborgs Stad inom processledning.

Exempel på illustration för scen:
Göteborgsstad 

backdrop jennie Göteborgsstad.jpg
_Backdrop_Slutred 3.png


Senaste Illustrationer

bottom of page