INFOGRAFIK

Infografik eller informationsillustration är en visualisering av information, statistik eller kunskap som ska förmedlas på ett tydligt sätt. Ord och bild kombineras för att innehållet ska bli lättare att förstå. Abstrakta metoder, processer, statistik är exempel på innehåll som stärks av bilder. 

Som offentlig verksamhet, företag eller förening gör visualiserad information att fler kan förstå och involveras i verksamheten.
I ramen hittar du en bild gjord till fackföreningen SRAT (inom SACO) som illustrerar deras vision, för sina medlemmar med samhällsbärande funktioner. 

Visualisera mera!
 

 • Strategi
   

 • Scenarion
   

 • Nulägesbild
   

 • Målgrupper
   

 • Resultat
   

 • Projektplan

CASE Region Kronoberg

När Region Kronoberg reviderade den regionala utvecklingsstrategin för 2025 ville de involvera tjänstepersoner inom organisationen, i kommunerna och politiker i arbetet. Från ett utkast av den nya strategin (RUS) och i samtal med tjänstepersoner, experter inom områdena, tecknade jag en 4 meter lång bild som illustrerar hur samhället ser ut när utvecklingsplanen är genomförd 2025. Bilden användes sedan vid dialogforum för tjänstepersoner så som Höstforum och Regiondagarna, för att få feedback och kommunicera innehållet. I samband med utvecklingen av strategin, kompletterades även bilden efter dessa möten. 

När sedan strategin blivit politiskt godkänd, tecknades fyra planscher utifrån den större bilden. Tillsammans med dessa planscher levererades även en workshop som tillsammans med bildunderlaget kan stödja dialog och implementering i regionens kommuner med utgångspunkt i strategins prioriteringar. Läs vad kunden tyckte under Referenser. 

 © 2019 by Maria Richter Simsek

maria.richter.simsek@gmail.com
telefon: 0709411881

Original.png