top of page
Attachment-1-13.png
_Strat_Orginal_2.png

INFOGRAFIK & VIDEO

Infografik eller informationsillustration är en visualisering av information, statistik eller kunskap som ska förmedlas på ett tydligt sätt. Ord och bild kombineras för att innehållet ska bli lättare att förstå. Abstrakta metoder, processer, statistik är exempel på innehåll som stärks av bilder. 

Som offentlig verksamhet, företag eller förening gör visualiserad information att fler kan förstå och involveras i verksamheten.
I ramen hittar du en bild gjord till fackföreningen SRAT (inom SACO) som illustrerar deras vision, för sina medlemmar med samhällsbärande funktioner. 


 

 • Strategi
   

 • Scenario
   

 • Nulägesbild

 • Målgrupper
   

 • Resultat
   

 • Projektplan

VISUALISERA MERA!

RITAD VIDEO MED UNGA RÖSTER 

I samband med en undersökning om ungdomars yrkes och studieval i Kronobergs län ville Vård- och omsorgscollage tillsammans med Region Kronoberg göra en video som lyfter fram några exempel från unga röster under en konferens. Genom en ritad video synliggörs fyra unga personer med olika bakgrunds tankar om studie och yrkesval som representerar det underlag som framkommit i undersökningen. 


Filmen visades första gången under digitala konferensen Höstforum november 2020 som en introduktion till konferensen. 

DEMOKRATIN 100 ÅR BYGDEGÅRDSFÖRENINGARNAS RIKSFÖRBUND

I ett samarbete med Demokratistugan under 2021 vill Bygdegårdarnas riksförbund bidra med att synliggöra Bygdegårdarnas roll. Demokratistugan kommer turnera mellan olika län och vara en plats att uppmärksamma demokratin, workshops mm.https://vardemokrati.se/demokratistugan/ tillsammans med  utställningen "Ja må den leva" som riksdagen satt ihop . Bygdegårdarnas Riksförbund ville gärna komplettera med en egen affischutställning om bygdegårdarna och samlingslokalernas roll för demokratin och bygga vidare på tanken att Bygdegårdarna som dagens permanenta demokratistugor på landsbygden. Affischerna kommer att turnera med  kompletterande texter över hela Sveriges Bygdegårdar under 2021 och även ingår i digital utställning. 

IMG_1721.PNG
IMG_1722.PNG
SIhopslagen_3.png
bottom of page