_Strat_Orginal_2.png

INFOGRAFIK & VIDEO

Infografik eller informationsillustration är en visualisering av information, statistik eller kunskap som ska förmedlas på ett tydligt sätt. Ord och bild kombineras för att innehållet ska bli lättare att förstå. Abstrakta metoder, processer, statistik är exempel på innehåll som stärks av bilder. 

Som offentlig verksamhet, företag eller förening gör visualiserad information att fler kan förstå och involveras i verksamheten.
I ramen hittar du en bild gjord till fackföreningen SRAT (inom SACO) som illustrerar deras vision, för sina medlemmar med samhällsbärande funktioner. 

Visualisera mera!
 

 • Strategi
   

 • Scenario
   

 • Nulägesbild

 • Målgrupper
   

 • Resultat
   

 • Projektplan

RITAD VIDEO MED UNGA RÖSTER 

I samband med en undersökning om ungdomars yrkes och studieval i Kronobergs län ville Vård- och omsorgscollage tillsammans med Region Kronoberg göra en video som lyfter fram några exempel från unga röster under en konferens. Genom en ritad video synliggörs fyra unga personer med olika bakgrunds tankar om studie och yrkesval som representerar det underlag som framkommit i undersökningen. 


Filmen visades första gången under digitala konferensen Höstforum november 2020 som en introduktion till konferensen. 

FÖRANKRING AV  REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI MED STÖD I BILD 

När Region Kronoberg reviderade den regionala utvecklingsstrategin för 2025 ville de involvera tjänstepersoner inom organisationen, i kommunerna och politiker i arbetet. Från ett utkast av den nya strategin (RUS) och i samtal med tjänstepersoner, experter inom områdena, tecknade jag en 4 meter lång bild som illustrerar hur samhället ser ut när utvecklingsplanen är genomförd 2025. Bilden användes sedan vid dialogforum för tjänstepersoner så som Höstforum och Regiondagarna, för att få feedback och kommunicera innehållet. I samband med utvecklingen av strategin, kompletterades även bilden efter dessa möten. 

När sedan strategin blivit politiskt godkänd, tecknades fyra planscher utifrån den större bilden. Tillsammans med dessa planscher levererades även en workshop som tillsammans med bildunderlaget kan stödja dialog och implementering i regionens kommuner med utgångspunkt i strategins prioriteringar. Ritad med gouache, tusch och pan pastel. Titta på hela bilden genom att klicka på pilen i bilden.