DIGITALA MÖTEN

Behöver du hjälp att utforma en digital konferens eller möte? Digitala möten behöver utformas och planeras för skapa delaktighet och vara involverande.  Jag designar delade och samskapande platser för workshops och konferenser. Det kan vara i MURAL, MIRO, Gatr,iGrafisk facilitering är en processledningsmetod där visuellt utformat stöd hjälper grupper att bra möten som engagerar. Som processledare planerar, formger och leder jag möten, samtal och workshops. Med visuella verktyg utformade särkilt för er process, ser jag till att mötet blir kreativt, effektivt och lärande för gruppen. Extern processledare behövs när en grupp ska innovera eller lära av varandra och ta en paus från sina vardagliga roller, tankesätt och metoder. Jag arbetar med visuella och upplevelsebaserad metoder, graphic facilitation och med ett systemisk förhållningssätt till gruppers lärande. Processer och samtal som behöver stöd kan vara planering, utvärdering, projektutveckling, strategi implementering.Är era möte digitala? Grafisk facilitering i digitala möten blir interaktiva och engagerande genom i visuella templates i whiteboarden MIRO i kombination med Zoom, Skype eller Teams. Nedan ser du exempel på en grafisk template gjord till Region Kronoberg i kombination med stöd i att digitalisera sin interna utbildning Gröna tråden. Använd i MIRO kan sedan deltagarna interagera, skriva och förflytta sig i landskapet. 
 

maria.richter.simsek
@gmail.com

telefon
0709411881

EXEMPEL: REGION KRONOBERG INTERN UTBILDNING

Socialt innovationslabb är ett pågående ESF - projekt för jämlik stad och hållbart arbetsliv. Där Göteborgs Stad under två år testar innovationslabb som metod i fyra pilotförvaltningar för att integrera jämlikhet i ledning, uppföljning och HR-arbete. I samarbete med Sweco stödjer jag projektets deltagare med digital graphic recording live under innovationslabbarna.

Det visuella materialet används för att synliggöra komplexitet, gemensamma mönster, dokumentera idéutveckling och även stödja utvärdering av projektet i sin helhet. 


 

DIGITAL KONFERENS MED
GRAPHIC RECORDING 

Inloggad på er digitala konferens så ser deltagarna bilden växa fram. Så här kan utvecklingen av en bild ut för konferensdeltagarna. Deltagarna kan själva bestämma om de vill se  bilden hela tiden genom att "pin"och arrangören kan välja att visa alla deltagare genom att spotlight eller dela skärm. Alla digitala videokonferensverktyg passar med mötestecknare.
 

 © 2019 by Maria Richter Simsek

maria.richter.simsek@gmail.com
telefon: 0709411881