top of page
Untitled_Artwork 23.png

KURS :DigitalA möten ❤️ 
grafisk faciliterinG
Steg 1: Introduktion 
En introduktion till att leda med grafisk facilitering i de digitala rummen. En upplevelsebaserad digital workshop där du får testa hur visuella metoder kan stödja det digitala mötet. Fokus kommer att ligga på den grafiska delen av facilitering och du kommer bli introducerad till tre olika digitala möjligheter och visuella mallar som kan hjälpa dig leda det digitala mötet. 

Du kommer att uppleva MIRO, Procreate, Zoom och Google Slides.

Datum: 4 december 2020 13.00 -15.30
Tid: 2 tim och 30min. 

Valfritt pris: mellan 600 kr till 1000 kr. exl moms.
Antal platser: 12 personer. Steg 1 & 2: Praktik

Kursen består av två tillfällen a la 3 timmar. Den startar med en introduktion till grafisk facilitering i det digitala rummen (se steg 1). Under andra delen av kursen får du planera ett eget möte eller konferens med visuellt ledningsstöd. Tillsammans lära vi hur vi kan planerar för aktivt deltagande, energi och inkludering i det digitala samtalet. Kursen innehåller en uppgift som görs mellan träffarna. Efter kurser har du praktiskt erfarenhet av att använda MIRO, Procreate, Zoom och Google Slides. 
 I kursen ingår 30 minuters enskild coachning för ett möte eller konferens du ska leda eller planera. Två digitala mallar för ledning i digitala rum inkluderas.

Datum: 4:e December 13-16.00 och 9:e December 9-12.00
Tid: 6 tim 
 + 30 minuter enskilt stöd.
Pris: 2000 kr exl moms. 
Antal platser: 12 personer. Att leda digitala möten med visuella verktyg.

bottom of page