maria.richter.simsek
@gmail.com

telefon
0709411881

Graphic recording

Graphic recorder eller mötestecknare är att i realtid, på stort papper eller iPad, fånga samtalets innehåll under ett möte eller en konferens. En mötesritare stärker deltagarnas förståelse, ökar engagemang och hjälper oss att minnas vad vi hört och lärt. 65% av oss är visuellt tänkande!

Mötestecknare passar speciellt bra för att fånga gemensamma lärdomar, mönster och förtydliga utan att reducera komplexitet. Vi förstår varandra och ämnet bättre när ord kompletteras med bild. 

CASE: EARTH RIGHT CONFERENCE

Vad gör Mötestecknaren?
 

  • ritar stor bild på papper eller iPad som alla kan se. 
     

  • sammanfattar i text och bild.
     

  • det tecknade hjälper alla att förstå och minnas bättre.
     

  • bilden ökar delaktighet och engagemang. Blir en mötesplats. 

Earth right conference är en internationella konferens "a space for dialogue and co-creation about the idea that nature, not just humans, have rights."Konferensen pågick under två dagar och arrangerade av Sigtuna Foundation i samarbete med Lodyn och Cemus vid Uppsala universitet.

Konferensarrangörerna ville ha en graphic recording av konferensen för att stärka förståelsen av området, involvera deltagare och sprida innehållet utanför konferensrummet. 

Som graphic recorder är min uppgift att live under konferensen fånga essensen av föreläsningar och teckna fram en bild som speglar samtalens huvuddrag. Då det pågick flera sessioner samtidigt under de två dagarna, hade jag en grupp skördare (harvesters) som kom och återberättade de viktigaste insikterna från de olika workshoparna de varit på. Dessa tecknades sedan in i den 5 meter långa bilden som växte fram under konferensens gång. Bilden blev också en mötesplats under konferensen där nya samtal uppstod om föreläsningar och workshops. Nedanstående bild är tecknad tillsammans med Emilia Rekestad. 

AnDRA EXEMPEL

maria.richter.simsek
@gmail.com

telefon
0709411881

 © 2019 by Maria Richter Simsek

brevduva kontakt