top of page

Graphic recording

maria.richter.simsek
@gmail.com

telefon
0709411881

Untitled_Artwork 15.png

Graphic recorder stödjer lärande under konferenser genom att fångar innehållet och insikter i bild och text. Graphic recorder eller mötestecknare är att i realtid, på stort papper eller iPad live teckna innehållet och samtalen under ett möte. Ofta är mötetecknaren placerad bredvid scenen eller längst bak i rummet. En mötesritare stärker deltagarnas förståelse, ökar engagemang och hjälper oss att minnas vad vi hört och lärt. 65% av oss är visuellt tänkande och blir hjälpta av att se det vi lär oss i bild. 

Mötestecknare passar speciellt bra för att fånga gemensamma lärdomar, mönster och förtydliga utan att reducera komplexitet. Vi förstår varandra och ämnet bättre när ord kompletteras med bild.

Här ser du två exempel på Graphic recording, till vänster en fysisk konferens och nedanför visar bilden och videon hur Graphic recording också kan stödja lärande under en digital konferens via Zoom, Teams eller Skype.  Vill du veta mer om hur du kan använda graphic recording under en digital konferens läs vidare om hur MUCF och NOD använde det under Forumkonferensen 

DIGITAL KONFERENS MED
GRAPHIC RECORDING 

Untitled_Artwork 16.png

CASE: MYNDIGHET FÖR UNGDOMS- & CIVILSAMHÄLLSFRÅGOR

Untitled_Artwork 18.jpg

Forumkonferensen är en årlig  mötesplats för dialog om hållbar samhällsutveckling för civilsamhället och myndigheter att mötas och hitta lösningar på gemensamma utmaningar. Konferensen innehöll både input från forskare och civilsamhällesorganisationer  och dialog mellan ca 100 deltagare.

MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) och NOD (Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället) som var arrangörer ville ha en graphic recording under den digitala konferensen för att stödja lärandet, involvera deltagarna och dokumentera innehållet på ett lätttillgänglig sätt som senare kan skickas ut till konferensensdeltagare och andra intresserade via sociala medier och webb. 

Som graphic recorder tecknade jag live på iPad med apple penna och konferensdeltagarna kunde hela tiden välja att följa bildens utveckling. Moderatorn kunde sätta spotlight på bilden eller be mig dela skärm om hen ville att alla skulle titta på bilden.  Mötesverktyget som konferensen hölls i var Zoom. Som graphic recorder försöker jag fånga essensen av föreläsningar och teckna fram en bild som speglar samtalens huvuddrag. 

CASE: GÖTEBORGS STAD INNOVATIONSLABB För SWECO

Stadsbyggnadskontoret_Graphic_recording_

Socialt innovationslabb är ett pågående ESF - projekt för jämlik stad och hållbart arbetsliv. Där Göteborgs Stad under två år testar innovationslabb som metod i fyra pilotförvaltningar för att integrera jämlikhet i ledning, uppföljning och HR-arbete. I samarbete med Sweco stödjer jag projektets deltagare med digital graphic recording live under innovationslabbarna.

Det visuella materialet används för att synliggöra komplexitet, gemensamma mönster, dokumentera idéutveckling och även stödja utvärdering av projektet i sin helhet. 


 

AnDRA EXEMPEL PÅ FYSISK GRAPHIC RECORDING

bottom of page