top of page
normkreativitet

Normkreativ kommunikation 

Normkreativitet handlar om att vara kreativ med de normer som finns i samhället och på så sätt utmana dem.
Normkritik i praktiken! 

När vi kommunicerar normkreativt kan fler känna sig inkluderande, välkomna och blir synliga. En normkreativt arbetssätt stödjer utvecklingen av ett jämställt och jämlikt samhälle. En breddad bild av vilka som bor på en plats eller jobbar i en organisation bidrar ofta till att öka kvalitén i den service som tillhandahålls. Medvetenhet och aktivt arbete med dominerande normer är också viktig när vi leder processer eller projekt.

"Att synas på lika villkor" är en bild och texthandboken gjord av Region Kronoberg i projektet Jämställd regional tillväxt för att stärka anställdas normkreativitet. Jag var anställd som projektledare för denna satsningen. Den finns att läsa gratis och beställa som tryck här

handbok.jpg

INSPIRERAS AV ANDRA 

Inspiras av Myndigheten för delaktighets videor (tidigare Handisam). Den här handlar om att göra information tillgänglig för alla.  Se fler video på deras youtubekanal!

page_1_thumb_large.jpg

Bildhandboken"Bilder som förändrar världen" är en klassiker för oss som vill lära hur en kan inkludera utan markera.
Genusfotografen Tomas Gunnarsson har skapat den tillsammans med Gävle kommun. Ladda ner den här.

bottom of page