HEJ!

maria.richter.simsek
@gmail.com

telefon: 0709411881

Jag är Maria Richter Simsek och arbetar som grafisk facilitator och mötestecknare. Jag leder samtal, designar workshops, ritar under konferenser och illustrerar så att alla förstår.

Jag är utbildad process- och projektledare vid innovativa ledarskapsskolan Kaospiloterna och har en bachelor i retorik och kulturvetenskap från Göteborgs universitet. Sedan 2006 har jag varit egen företagare och arbetat både för ideell, privat och offentlig sektor inom områdena hållbar utveckling, jämställdhet och lärande. I fokus för mig står resiliens, innovation och involvering. När de globala utmaningars komplexitet ökar behöver samarbeten stärkas mellan oliktänkande grupper, individer och sektorer. Med systemiskt förhållningssätt till facilitering stödjer jag grupper att tänka tillsammans och utveckla hållbara lösningar som förändrar. Som illustratör hjälper jag till att förtydliga samtal, modeller och processer. 

Jag är engagerad i frågor som rör landsbygdens förutsättningar och möjligheter. Som anställd har jag drivit nationella projekt som Aktiva byar, som nominerades till bästa landsbygdsprojekt 2019, och även regionala projekt som Permapilot och Synvända inom ramen för landsbygdsprogrammet och Leader Linné Småland. 

 © 2019 by Maria Richter Simsek

maria.richter.simsek@gmail.com
telefon: 0709411881

Original.png