PROCCESSLEDNING

Som processledare planerar, designar och leder jag möten, samtal och workshops. Med involverande verktyg ser jag till att mötet blir kreativt, effektivt och lärande för gruppen.
Lärande designer, facilitator, mötesledare, processledare kan ha många namn! Extern processledare behövs när en grupp ska innovera, utveckla, lära av varandra eller bli ett team. Då stärks samtalen med metoder för samarbete, lärande och dialog. 

Jag arbetar med visuella och upplevelsebaserad metoder, graphic facilitation och med ett systemisk förhållningssätt. Processer som behöver stöd kan vara planering, utvärdering, projektutveckling mm. Möten  där grupper ska lära utveckla och skapa tillsammans. 

Vad gör en processledare?
 

 • Planerar och leder utifrån gruppens behov och agenda.  
   

 • Stödjer genom att spegla, skapa fokus, lyssna, ge feedback och utmana. 
   

 • Genom sin neutralitet leder genom svåra frågor/områden. 
   

 • Ställer frågorna som är viktigast.
   

 • Skapar verktyg för delaktighet, lärande och engagemang. 

   

CASE VÄXJÖ KOMMUN

Växjö kommun ville stärka sina medarbetares förmåga att arbeta kreativt, strategiskt och tillsammans med projektutveckling. Det långsiktiga målet var att utveckla kommunens innovativa projekt med fokus på Miljöprogrammets mål.

För att göra det behövdes: ökad kunskap om projektutveckling i grupp, gemensam verktygslåda och praktiskt träning av att arbeta med dessa verktyg. Efter intervjuer med några tjänstepersoner fick jag insikt i hur arbetet med projekt och idéutveckling såg ut idag. 

I samarbete med kommunen designade och ledde jag 2,5 dagars utbildningen för en grupp på ca 15 personer som var spridd under tre månader. Deltagarna tränade på praktiska idégenereringsverktyg för olika faser i projektutveckling, från start till implementering. Efter utbildningen samlade jag verktygen i en handbok för att stärka implementering av de nya arbetssätten i kommunen. Läs vad kunden tyckte under Referenser.  

ANDRA EXEMPEL

maria.richter.simsek
@gmail.com

telefon
0709411881

 © 2019 by Maria Richter Simsek

brevduva kontakt