FACILITERA MÖTEN

Grafisk facilitering är en processledningsmetod där visuellt utformat stöd hjälper grupper att bra möten som engagerar. Som processledare planerar, formger och leder jag möten, samtal och workshops. Med visuella verktyg utformade särkilt för er process, ser jag till att mötet blir kreativt, effektivt och lärande för gruppen. Extern processledare behövs när en grupp ska innovera eller lära av varandra och ta en paus från sina vardagliga roller, tankesätt och metoder. 

Jag arbetar med visuella och upplevelsebaserad metoder, graphic facilitation och med ett systemisk förhållningssätt till gruppers lärande. Processer och samtal som behöver stöd kan vara planering, utvärdering, projektutveckling, strategi implementering.

Är era möte digitala? Grafisk facilitering i digitala möten blir interaktiva och engagerande genom i visuella templates i whiteboarden MIRO i kombination med Zoom, Skype eller Teams. Nedan ser du exempel på en grafisk template gjord till Region Kronoberg i kombination med stöd i att digitalisera sin interna utbildning Gröna tråden. Använd i MIRO kan sedan deltagarna interagera, skriva och förflytta sig i landskapet.   

GRAFISK  FACILITERING  FÖR DIGITALA MÖTEN & UTBILDNINGAR

CASE VÄXJÖ KOMMUN

Växjö kommun,  ville stärka sina medarbetares förmåga att arbeta kreativt, strategiskt och tillsammans med projektutveckling. Det långsiktiga målet var att utveckla kommunens innovativa projekt med fokus på Miljöprogrammets mål.

För att göra det behövdes: ökad kunskap om projektutveckling i grupp, gemensam verktygslåda och praktiskt träning av att arbeta med dessa verktyg. Efter intervjuer med några tjänstepersoner fick jag insikt i hur arbetet med projekt och idéutveckling såg ut idag. 

I samarbete med kommunen designade och ledde jag 2,5 dagars utbildningen för en grupp på ca 15 personer som var spridd under tre månader. Deltagarna tränade på praktiska idégenereringsverktyg för olika faser i projektutveckling, från start till implementering. Efter utbildningen samlade jag verktygen i en handbok för att stärka implementering av de nya arbetssätten i kommunen. 
Läs vad kunden tyckte under Referenser.  

Vad gör en grafisk facilitator?

 

 • Planerar och leder utifrån gruppens behov och agenda.  
   

 • Stödjer genom att spegla, skapa fokus, lyssna, ge feedback och utmana. 
   

 • Genom sin neutralitet leder genom svåra frågor och områden och aktiverar gruppens egen kunskap. 
   

 • Ställer frågorna som är viktigast.
   

 • Skapar visuella verktyg för samtal, delaktighet, lärande och engagemang. 

   

ANDRA EXEMPEL på GRAFISK FACILITERING

 © 2019 by Maria Richter Simsek

maria.richter.simsek@gmail.com
telefon: 0709411881