GRAPHIC RECORDING

Graphic recorder eller mötestecknare är att i realtid, på stort papper eller iPad live teckna innehållet och samtalen under ett möte. Graphic recorder stödjer lärande under konferenser genom att fångar innehållet i bild och text. Oftast är mötetecknaren uppkopplad digitalt och visar den framväxande bilden under hela konferensen. I ett fysiskt möte är bilden placerad bredvid scenen eller längst bak i rummet.

Det stärker deltagarnas förståelse av innehållet, ökar engagemang och hjälper oss att minnas vad vi hört och lärt. 65% av oss är visuellt tänkande och blir hjälpta av att se det vi lär oss i bild. Mötestecknare passar speciellt bra för att fånga gemensamma lärdomar, mönster och förtydliga utan att reducera komplexitet. Vi förstår varandra och ämnet bättre när ord kompletteras med bild.
 

maria.richter.simsek
@gmail.com

telefon
0709411881

EXEMPEL: GÖTEBORGS STAD INNOVATIONSLABB FÖR SWECO

Socialt innovationslabb är ett pågående ESF - projekt för jämlik stad och hållbart arbetsliv. Där Göteborgs Stad under två år testar innovationslabb som metod i fyra pilotförvaltningar för att integrera jämlikhet i ledning, uppföljning och HR-arbete. I samarbete med Sweco stödjer jag projektets deltagare med digital graphic recording live under innovationslabbarna.
Det visuella materialet används för att synliggöra komplexitet, gemensamma mönster, dokumentera idéutveckling och även stödja utvärdering av projektet i sin helhet. 

 

Graphic recording Göteborgsstad 1.png

EXEMPEL: MYNDIGHET FÖR UNGDOMS- & CIVILSAMHÄLLSFRÅGOR

Forumkonferensen är en årlig  mötesplats för dialog om hållbar samhällsutveckling för civilsamhället och myndigheter att mötas och hitta lösningar på gemensamma utmaningar. Konferensen innehöll både input från forskare och civilsamhällesorganisationer  och dialog mellan ca 100 deltagare.

MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) och NOD (Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället) som var arrangörer ville ha en graphic recording under den digitala konferensen för att stödja lärandet, involvera deltagarna och dokumentera innehållet på ett lätttillgänglig sätt som senare kan skickas ut till konferensensdeltagare och andra intresserade via sociala medier och webb. 

Som graphic recorder tecknade jag live på iPad med apple penna och konferensdeltagarna kunde hela tiden välja att följa bildens utveckling. Moderatorn kunde sätta spotlight på bilden eller be mig dela skärm om hen ville att alla skulle titta på bilden.  Mötesverktyget som konferensen hölls i var Zoom. Som graphic recorder försöker jag fånga essensen av föreläsningar och teckna fram en bild som speglar samtalens huvuddrag. 

Untitled_Artwork 18.jpg

DIGITAL KONFERENS MED
GRAPHIC RECORDING 

Inloggad på er digitala konferens så ser deltagarna bilden växa fram. Så här kan utvecklingen av en bild ut för konferensdeltagarna. Deltagarna kan själva bestämma om de vill se  bilden hela tiden genom att "pin"och arrangören kan välja att visa alla deltagare genom att spotlight eller dela skärm. Alla digitala videokonferensverktyg passar med mötestecknare.