Växjö, Sverige, Sweden

Mötestecknare,  processledare och illustratör, leda möten, graphic recorder, live rita, live scribbeling

Richter Simsek