top of page

Uppdrag & Samarbeten

Finansdepartementet, Svenska Institutet, Linneuniversitetet, Region Kronoberg, Växjö kommun, ADDA, Sveriges Lantbruksuniversitetet, Sandvik,  Länstyrelsen i Kronobergslän, Fysioterapeuterna, Göteborgs Stad, Regeringskansliet mfl. 

logga göteborg.png
frg.jpg
SLU-logo-C06A1A5DE8-seeklogo.com.gif
share-logo-sv.gif
images.png

Referenser från uppdrag

"Olika människor har olika lätt att ta till sig budskap. Bilden över Regionala utvecklingsstrategins prioriteringar har gett en ny dimension, förkroppsligat det skrivna innehållet i strategin och gett diskussioner som inte hade uppstått utan den."  

Cecilia Birgersson, Verksamhetsutvecklare 
Region Kronoberg.

 

"I have had excellent occasion to experience first hand Maria’s graphic facilitation and teaching skills. I had invited Maria to be external tutor and collaborator in a module called +Change. The ten-week course was on affecting social and cultural systems from the perspective of sustainability as a change agent through metadesign.

She shared her graphic visualisation competence with the students in a workshop. She provided regular feedback to the ongoing student projects allowing ample room for the development of ideas and action. Her sessions with the students were hugely appreciated with favourable feedback from the students.I would unhesitatingly invite Maria for more teaching given relevant content requirement." 

Zeenath Hassan,Senior lecture department of Design, Linneaus University. 

 " Vi är sjukt nöjda med att ha fått äran att jobba med dig! Det har varit så fantastiskt givande och vi hoppas det blir möjlighet för dig att framöver gästspela mer med oss."

Martin Eneborg, ansvarig för bostadssociala gruppen, Växjö Bostäder.

”Grafisk facilitering och processtöd av Maria har hjälpt oss att tänka mer kreativt i vårt projekt och ökat vårt intresse för nya arbetssätt.

Att vila ögonen på en illustration eller i samtalet utgå ifrån en form har hjälpt oss både i metodutveckling och ökad inkludering och interaktivitet med deltagarna i projektet.

 

Marias lekfulla formspråk har hjälpt den innovativa och kreativa processen vid våra genomförda aktiviteter. Marias lyhörda arbetssätt gör det enkelt att samarbeta, då hon är öppen för att både ta och ge konstruktiv feedback för att vi gemensamt ska nå så långt som möjligt tillsammans.”

Jennie Johannisson, Utvecklingsledare, Göteborg Stad. 

" Tack för fint samarbete, Maria. Ditt bidrag till AI-konferensen var mycket uppskattat. Mötesteckningen blev ett bra sätt för deltagarna att följa innehållet under konferensdagarna och en dokumentation som vi kan nyttja även efteråt.”

 

Agata Uhlhorn, Departementssekreterare, Finansdepartementet.

"Den bild som du tagit fram har använts mycket och efterfrågats av deltagare som var med. Personer har även sagt att de nu fått en helt annan förståelse för vad det är vi arbetar med efter att sett bilden, för att de har lättare att ta till sig bilder. Vi är väldigt nöjda med bilden och med samarbetet! " 

Anna Nybom Chance, kommunikatör Fysioterapeuterna. 

bottom of page