top of page
facilitering grupp.jpg

Medskapande processledning

Hur designa vi konferenser och workshops som skapar lärande och engagerar deltagare?  För att skapa förutsättningar för delaktighet, samskapande och lärande behöver vi planera och designa för det. 

Graphic facilitation, också kallad visuell facilitering tar stöd i visuella metoder som utformas särskild för att stötta målen med er process och för att ta vara och aktivera gruppens erfarenheter och gemensamma kunskap. Att arbeta visuellt och rumsligt skapa goda samtal och med hög delaktighet och gör komplexa frågor lättare att ta sig an. Nedan hittas fler olika exempel på hur formgivning av involverande processer kan gå till, både digitala forum som MIRO och Topia och fysiska rum. 

Bild till vänster från Art of Hosting Kronoberg 2023, arrangerad av Region Kronoberg och LNU.  
 


Senaste uppdrag inom design och ledning

Ny träd göteborgs stad.png

GÖTEBORGS STAD
PROCESSSTÖD FÖR SOCIAL INNOVATIONSLABB 

Göteborgs Stad testar metoder för innovation i fyra pilotförvaltningar för att integrera jämlikhet i ledning, uppföljning och HR-arbete. Som underkonsult till Sweco stöttade jag projektledningen i arbetet med processdesign av de digitala workshoparna som hade trettio till femtio deltagare vid varje tillfälle. Workshoparna leds av projektgruppen och min roll var i detta skede att stödja det visuella och tekniska utformandet av digitala whiteboard verktyget MIRO. I uppdraget ingick även att under fyra innovationslabbar dokumentera samtalen med graphic recordings. 

bottom of page