top of page

Graphic recording

Graphic recorder eller Mötestecknare är en illustratör som i realtid, på stort papper eller ipad fånga samtal eller föreläsning i bild och text. Mötestecknaren kan vara uppkopplad digitalt och visa den framväxande bilden projicerad på scen under hela konferensen. Det kan också vara en bild som växer fram på papper i mötesrummet för konferensdeltagarna att ta del av. 

Varför anlita en graphic recorder när du arrangerar en konferens? 
Graphic recording stärker deltagarnas förståelse av innehållet, ökar engagemang och hjälper oss att minnas vad vi hört och lärt. Statistiskt är 65% av alla visuellt tänkande och blir hjälpta av att se det vi lär oss i bild. Mötestecknare passar särskilt bra vid tillfällen där vi vill fånga och dokumentera gemensamma lärdomar, synliggöra mönster eller förtydliga när vi arbetar med komplexa ämnen under workshops eller konferenser. När ord kompletteras med bild förstår vi varandra och ämnet bättre.

Intresserad av att anlita graphic recorder till din konferens? 

Säg hej! Så berättar jag mer om hur en graphic recorder kan användas vid ett litet möte eller en stor konferens. Få veta mer om hur mötestecknare kan används både under tiden konferensen pågår och och bilderna efterår och vad det kostar. 

digital mindre storlek.jpg

Digital Assembly - en stor två dagars konferens och mässa med åttahundra gäster som vandrar till olika eurpoeiska medlemsländer. 2023 var Sverige värd för konferensen och samtalen handlade om öppenhet, cybersäkerhet och fortsatt digitalisering inom EU. Värdar var Eu - kommissionen och Regeringskansliet.  Här hade jag i uppgift att live fånga fyra sessioner under det två dagarna och sammanfoga dem till en bild som sammanfattades i slutet av konferensen. Under alla sessionerna kunde deltagarna ser bilden växa fram på en skärm. I pauserna gick jag runt och pratade med mässans utställare och företag och dokumenterade Networking Village visuellt (se här).

Exempel på Graphic recording:
Konferens & mässa 
Digital Assembly

Digital assembly.png

Skogen, klimatet och biologiska mångfalden - en konferens och workshop på Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala för praktiker och forskare inom hyggesfria skötselmetoder. Syftet med workshopserien är att bidra till fördjupad kunskap om alternativt skogsbruk i Sverige, samt utforska hinder och möjligheter för en omställning mot ökad diversifiering. 

Exempel på Graphic recording:
Konferens & workshop på SLU

Slut_Redigering_ 5.png

​Arrangören ville ha graphic recording för att stödja lärandet, involvera deltagarna och dokumentera innehållet. Bilden som växte fram under  konferensen projicerades med projektor på scenen längst fram i rummet. Under workshopen rörde jag mig mellan de samtalande grupperna för att fånga olika perspektiv och lyssna efter gemensamma frågor. Som graphic recorder försöker jag fånga essensen och teckna fram en bild som speglar samtalens och föreläsningarnas huvuddrag. I slutet av konferensen visades bilden för alla konferensdeltagare och jag som mötestecknare gör en muntlig sammanfattning. gBilden skickades efter konferensen ut  till konferensensdeltagare och andra intresserade via sociala medier och webb. Vid nästkommande workshop användes bilden i uppstarten för att minnas tidigare samtal och som introduktion för nya deltagare.

"Marias mötesteckningar är ett fantastiskt komplement till allt prat och skrivande då det adderar nya perspektiv och ger en summering av samtalen som bjuder in till nya samtal i sig."

Sara  Holmgren, Forskare vid Institutionen för stad och land;
Avdelningen för miljökommunikation vid SLU.

Klimatkavalkaden i november 2022 var ett konferens för att samordna Göteborgs Stads interna klimatarbete. Arbetet handlade om allt från hur man arrangerar utsläppsfria evenemang och skapar beteende förändringar hos konsertbesökare till hållbarhetslänkande lån och samarbetsplattformar för klimatneutralt byggande.Jag tecknande digitalt och sammanfattade de elva presentationerna som presenterades live - samtidigt visades presentatörens bilder på en annan projektor. Efteråt delades graphic recordingen på Miljöförvaltningens hemsida och med konferensdeltagarna. 

Exempel på Graphic recording under konferens:
Göteborgs Stad

Klimatkavalkad_Mötesteckning_Richter_Simsek 8.png

Myndighet för ungdoms - och civilsamhällesfrågor arrangerar tillsammans med Ideell arena varje år Kunskapskonferensen där aktuell forskning och forskningsprojekt som rör det civila samhället presenteras. Detta året arrangerades konferensen digitalt via Zoom med ett 100-tal deltagare från olika delar av landet.

Exempel på Graphic recording via zoom:
Digital konferens
för MUCF 

2021_Mucf_Uppdaterad.png

​Arrangören ville använda en mötestecknare för att dokumentera konferensens innehåll och presentationer, synliggöra samband och stödja deltagarnas lärande. Under den digitala konferensen tecknade jag live på iPad med apple penna och streamad genom Zoom. Moderatorn gjorde bilden synlig i helskärm flertal gånger och jag sammanfattade då huvuddrag och mönster. Även under konferensens pauser och teknikövergångar visades bilden. Deltagarna kunde själva bestämma om de ville se bilden genom en " digital pin" hela tiden eller se den parallellt med den powerpoint som visades på deras skärm. Efter konferensen delades bilden på myndighetens hemsida och i sociala medier.

"Marias livetecknande stöttade både lärandet under konferensens gång och fungerade jättebra att bryta av med som en sammanfattning och i teknikpauser.
Vi publicerade efteråt illustrationen tillsammans med föreläsarnas presentationer på vår hemsida och i sociala medier för dem som inte kunnat delta. "


Elisabeth Johansson, Utvecklingsledare på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor


Senaste Graphic recording

bottom of page